Literatuur geschreven door Annelies Verbeke

De jeugd van tegenwoordig

Het boek bevat de tekst van de Homeruslezing 2023, zoals op 25 maart 2023 gehouden in het Rijksmu¬seum van Oudheden te Leiden. De Homeruslezingen worden jaarlijks georganiseerd tijdens 'De Week van de Klassieken' voor filosofische literatuur. In haar Homeruslezing gaat Annelies Verbeke na wat ze aan haar opleiding op het gymnasium, met Latijn en Grieks in haar vakkenpakket, heeft overgehouden. Bijvoorbeeld het inzicht dat er destijds ook al geklaagd werd over ‘de jeugd van tegenwoordig’. Er is veel veranderd sinds de oudheid, maar ook weer niet. Verbeke staat stil bij de oude geschriften die haar hebben geraakt en geïnspireerd – niet in de laatste plaats Homerus’ 'Odyssee'. Daarnaast gaat ze in op de aandacht die in hedendaagse literatuur wordt besteed aan vrouwen in de oudheid.

  • ISBN: 2147483647
  • Aantal blz.: 50
  • Eerste druk: 2023
  • Uitgever: Athenaeum-Polak&Van Gennep

Tekstfragment

Dertig jaar geleden was ik zeventien. Tijdens een les­uur in dat levensjaar zat ik met andere leerlingen in een stoffig en wat te warm klaslokaal in een Brussels atheneum over een Latijnse tekst gebogen en werd ik door een plots en helder inzicht uit mijn slaperige staat geschud.