over Treinen en Kamers

"Vernuftig smeedt ze heden en verleden tot een metafictioneel, bevreemdend en fijnzinnig maatschappijkritisch geheel. (...) Verbekes proza is scherp geslepen, geestig en gedrenkt in zelfspot."

Lieke van den Krommenacker in VPRO-Gids
  • 26.11.2022
    Werkcongres Vlaamse Auteursvereniging, over Artificiële Intelligentie