Over VERONDERSTELLINGEN

Een boek dat uitnodigt tot herlezing. Het verrassingseffect verdwijnt niet, integendeel. (*****)

Cobra.be
  • 17.05.2018 tot 18.05.2018
    Café les Phares du Nord, literair festival in Parijs, waar Verbeke te gast is met haarTrente jours.