Over VISSEN REDDEN

'...een hoogst schrandere roman over de kunst van het zelfbedrog, waarin ze een laconieke ondertoon weet te handhaven en ook stilistisch een forse stap vooruitzet (...)Vissen redden is een mer à boire, een zee die nog lang niet leeggevist is.’

De Morgen
  • 17.05.2018 tot 18.05.2018
    Café les Phares du Nord, literair festival in Parijs, waar Verbeke te gast is met haarTrente jours.