Over HALLELUJA

'Dat is de kwaliteit van haar proza: er dringt zich een andere logica op aan de lezer.'

Cutting Edge
  • 21.05.2019
    Abraham Kuyperlezing, Amsterdam Annelies Verbeke beÃĢindigt haar jaar als Vrije Schrijver aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met een lezing uit het essay dat ze hiervoor schreef. Verder zijn te gast: Saartje Van Camp (Spinvis), Tsead Bruinja (Dichter des Vaderlands), Ann Morgan (ayearofreadingtheworld). Abdelkader Benali presenteert.