Over HALLELUJA

'Dat is de kwaliteit van haar proza: er dringt zich een andere logica op aan de lezer.'

Cutting Edge
  • 16.03.2018 tot 17.03.2018
    Trente jours, de Franse versie van Annelies Verbekes Dertig dagen komt twee keer aan bod op de literaire happening Livre Paris in Parijs. Verbeke zal er ook praten over Willem Elsschot.