Over VERONDERSTELLINGEN

'Zonneklaar dat de nieuwe Verbeke er mag wezen. Ze schrijft verhalen om te parafraseren, zinnetjes om te onthouden en uit te spreken op goed gekozen ogenblikken.' (****)

De Volkskrant
  • 16.03.2018 tot 17.03.2018
    Trente jours, de Franse versie van Annelies Verbekes Dertig dagen komt twee keer aan bod op de literaire happening Livre Paris in Parijs. Verbeke zal er ook praten over Willem Elsschot.