Over VERONDERSTELLINGEN

'... als Verbeke schiet, is het raak. (…) De trefzekerheid waarmee ze ons een spottende spiegel voorhoudt, is wellicht de voornaamste reden om fan te zijn van haar werk.’

Humo
  • 16.03.2018 tot 17.03.2018
    Trente jours, de Franse versie van Annelies Verbekes Dertig dagen komt twee keer aan bod op de literaire happening Livre Paris in Parijs. Verbeke zal er ook praten over Willem Elsschot.