Over VISSEN REDDEN

'...een hoogst schrandere roman over de kunst van het zelfbedrog, waarin ze een laconieke ondertoon weet te handhaven en ook stilistisch een forse stap vooruitzet (...)Vissen redden is een mer à boire, een zee die nog lang niet leeggevist is.’

De Morgen
  • 04.12.2019
    Dead Ladies Show in Beursschouwburg Brussel (Annelies Verbeke over Katherine Mansfield, naast andere gasten die over grote dode vrouwen spreken).